I love my king.

posted on 23 Apr 2010 12:50 by pampian in LIFE
 
 
 
ร่วมหนึ่งเดือนแล้ว...ที่กรุงเทพปั่นป่วนวุ่นวาย...


ฉันไม่ใช่เสื้อสีอะไรทั้งนั้น

แค่ต้องการ 'ความสงบสุข'ฉันต้องการความสงบสุขเพื่อในหลวงของฉัน

 
 
ฉันรักในหลวง


ด้วยเกล้าด้วย กระหม่อมขอเดชะ